StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.StAG draagt bij aan gezonde en aantrekkelijke branche

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg.

De StAG draagt eraan bij dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche is om in te werken en dat ook blijft. Met aantrekkelijk en gezond doelt de StAG op professionele, vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat.

Nieuws

07-10-2019 | Zorg goed voor jezelf! Bekijk de infograpic en voorkom fysieke belasting
Tillen of een ongunstige werkhoudingen: wie met cliënten werkt, heeft er dagelijks mee te maken. Lichamelijke inspanning hoort bij je werk, het is normaal en zelfs gezond.

06-06-2019 | Schrapsessies gehandicaptenzorg
De eerste schrapsessie Regeldruk in de gehandicaptensector was een feit. Op 22 mei  hebben 10 zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg samen gewerkt aan het terugdringen van onnodige regels en meer tijd voor zorg!

15-04-2019 | Schrapsessies regeldruk Gehandicaptenzorg
Administratieve lasten zorgen voor frustraties binnen de zorg. Voor het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ van regels en werkprocessen organiseren de sociale partners, het ministerie van VWS en Vilans de Schrapsessie Regeldruk: minder regels, meer tijd voor zorg.

29-03-2019 | Aanpak organisatieklimaat kan zorgen voor meer werkplezier en minder werkdruk
Bestuurders in de gehandicaptenzorg kijken hoe werkplezier in de zorg te vergroten en tegelijkertijd de werkdruk terug te brengen. De Aanpak organisatieklimaat van IZZ kan hiervoor bij 10 organisaties worden ingezet.

29-01-2019 | Helft zorgpersoneel ervaart ongewenst gedrag, aanpak VeiligPlus kan helpen
Ruim de helft van het personeel in de zorg had in 2017 te maken met ongewenst gedrag. De aanpak VeiligPlus helpt om onveiligheid bespreekbaar te maken.

24-12-2018 | App ‘Cao Gehandicaptenzorg’ van de StAG nu ook geschikt voor visueel gehandicapten
Mensen met een visuele beperking kunnen nu ook gebruik maken van de gratis app ‘Cao Gehandicaptenzorg’ van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).

17-12-2018 | Pak pestgedrag aan met de infographics pesten
Alle professionals in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen op de werkvloer. Als werkgever en werknemer ben je samen verantwoordelijk voor een prettige werksfeer. Pesten op de werkvloer heeft vervelende gevolgen, zoals je vaker ziek voelen en een groter personeelsverloop.

06-11-2018 | AZW publiceert resultaten Werkgeversenquête 2018
Zijn er moeilijk vervulbare banen in de sector zorg en welzijn? Is de werkdruk toegenomen of afgenomen en wat zijn de oorzaken? Worden er nieuwe technologieën ingezet?

05-09-2018 | Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen
Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in het afgelopen jaar flink gestegen. Het voortschrijdende jaargemiddelde is opgelopen van 5,64 naar 6,13 procent.

22-08-2018 | AZW Actueel 2018 online
De AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2018 staat online. Hierin worden actuele arbeidsmarktonwikkelingen in de sector gepresenteerd.

08-05-2018 | Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op hele branche
De Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.

03-04-2018 | Opleiding op maat maakt zij-instromers in een jaar vakbekwaam
Zorginstellingen ’s Heeren Loo en ASVZ bieden na de zomer in samenwerking met Landstede MBO en Oppstap onderwijs op maat aan voor zij-instromers. Elke zij-instromer die wil werken in de gehandicaptenzorg kan zo binnen één jaar vakbekwaam zijn.

02-03-2018 | AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online
In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen.

08-02-2018 | Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken
Een gezond en veilig werkklimaat draagt in belangrijke mate bij aan plezier in het werk en daarmee ook aan behoud van personeel.

30-01-2018 | Nieuwe App CAO Gehandicaptenzorg voor snel inzicht in cao-afspraken
Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met de nieuwe, gratis app CAO Gehandicaptenzorg.

18-01-2018 | Onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg
Resultaten van het onderzoek naar de beleving van onregelmatig werken

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl