StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Interesse in innovatie arbeidstijden en roosteren? Meld u aan voor praktijknetwerk!

Interesse in innovatie arbeidstijden en roosteren? Meld u aan voor praktijknetwerk!

31-08-2016

Na de zomer gaat het 'Praktijknetwerk Arbeidstijden en Roosteren' van start. In dit praktijknetwerk gaan organisaties in de gehandicaptenzorg op zoek naar innovatieve manieren om zeggenschap over werktijden en roosteren op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie te leggen. Organisaties met een innovatief idee op het gebied van arbeidstijden en roosteren kunnen zich nog aanmelden om mee te doen aan het praktijknetwerk.

Binnen het praktijknetwerk kunnen organisaties, gezamenlijk met OR en medewerkers, in de gehandicaptenzorg proefprojecten opzetten. In deze zogenoemde pilots kunnen zij experimenteren met een andere manier van omgaan met arbeidstijden en roosteren.

Een praktijknetwerk is een projectvorm waarin organisaties leren van elkaar. Een aantal van deze organisaties testen in een zogenaamde pilot innovatieve manieren en werkwijzen; in dit praktijknetwerk dus rondom het thema arbeidstijden en roosteren. Zij vormen daarmee de kern van het praktijknetwerk. Daaromheen wordt een cirkel van organisaties gevormd die niet actief iets testen, maar wel in een klankbordrol kritisch meedenken en daarmee zorgen dat uiteindelijk de uitkomsten van de pilots (innovatieve vormen van omgaan met arbeidstijden en roosteren) ook overdraagbaar zijn naar andere organisaties in de branche.

Bijeenkomst

Op 6 juli namen zo'n 75 mensen uit de gehandicaptenzorg deel aan de bijeenkomst die Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) over arbeidstijden en dienstroosters organiseerde. Deze bijeenkomst was de start van het 'Praktijknetwerk Arbeidstijden en Roosteren'.

Cello over zelfroosteren: 'We willen niet meer terug naar het oude systeem!'

De bijeenkomst werd bezocht door verschillende medewerkers uit de gehandicaptenzorg: leden van de OR, P&O’ers en experts op het gebied van planning. Aaldert Mellema, namens CNV Zorg & Welzijn bestuurder van de StAG, opende de bijeenkomst. Hierna volgden drie verhalen over het thema uit de praktijk. Namens Cello spraken medewerkers erg enthousiast over zelfroosteren doordat zij meer invloed hebben op de eigen werktijden. Dat zelfroosteren in het begin wat meer tijd vraagt heeft het team voor lief genomen, ze zijn er steeds handiger in geworden. Inmiddels doen ze het al ruim vier jaar zo en willen ze niet meer terug naar het oude systeem!

Estinea: 'Meer zeggenschap roosters en arbeidstijden bij medewerkers: win-win-situatie'

Ook uit het verhaal van Estinea kwam naar voren dat zij meer en meer de zeggenschap over roosters en arbeidstijden bij de medewerkers zelf leggen. Essentieel hierbij is dat er gericht op de cliënt wordt geroosterd. Wanneer er tegelijkertijd met de wensen van de medewerkers rekening te houden valt is er sprake van een win-winsituatie. De ervaring van Estinea is dat het erg verschillend is per team hoe men om wil gaan met het vaststellen van arbeidstijden en roosters. Binnen sommige teams wordt bijvoorbeeld een roosteraar aangewezen. De zoektocht is onder andere hoe ruimte te geven aan de verschillen in relatie tot de bedrijfsvoering.

Zuidwester wil zelfverantwoordelijke teams

De laatste presentatie tijdens de bijeenkomst kwam van Zuidwester. Zuidwester is bezig met een nieuwe koers: de zogeheten ‘Route 2020’. Hierin willen zij toe naar meer zelfverantwoordelijke teams. De actuele cliëntvraag staat hierbij centraal. Het roosterproces wordt dan ook vanuit dit uitgangspunt vormgegeven. Dit wordt vervolgens aangevuld met de wensen van de medewerker. De invloed van cliënt en medewerker vraagt wel meer flexibiliteit van management en regelgeving. Dit levert dan ook vragen op. Interessante vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld of de onregelmatigheidstoeslag altijd in het weekend en ’s avonds moet gelden of misschien eerder voor de woensdagmiddag?

Arbeidstijden en roosteren in de praktijk

Na de presentaties gingen de aanwezigen in groepen uiteen om in gesprek te gaan hoe zij in hun organisatie omgaan met arbeidstijden en roosteren en waar ze mogelijke veranderingen zien. Hierbij werden de  voor- en nadelen van centrale planning, decentrale afspraken, een roosteraar in het team en verschillende ict-systemen uitvoerig besproken. De wens van sociale partners om zeggenschap over dienstroosters en arbeidstijden lager in de organisatie te leggen kreeg veel bijval. Maar er zijn ook organisaties die juist weer opteren voor een meer centrale aanpak om op deze manier medewerkers zo veel mogelijk te faciliteren en vrij te spelen voor het eigenlijke werk. Dat er vervolgens contactgegevens werden uitgewisseld gaf aan dat één bijeenkomst over arbeidstijden en roosteren zeker niet genoeg was. 

Meer weten of ook aan de slag?

Mocht uw organisatie, een afdeling of  een team belangstelling hebben om mee te doen aan een pilot (proefproject) over arbeidstijden en roosters, neem dan contact op met projectleider Michiel Hietkamp, M.Hietkamp@caop.nl.

Meer informatie vindt u op de website van het arbeidsmarktfonds voor de gehandicaptenzorg www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl.

Bijlage(n)

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl