StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Jong + oud = goud!

Jong + oud = goud!

Ontvangst van het visieboekje van het MZLAB. V.l.n.r Aaldert Mellema (bestuurslid StAG namens werknemers), Heleen Griffioen (bestuurslid StAG namens werkgevers), Evert Verhulp (SER).

Ontvangst van het visieboekje van het MZLAB. V.l.n.r Aaldert Mellema (bestuurslid StAG namens werknemers), Heleen Griffioen (bestuurslid StAG namens werkgevers), Evert Verhulp (SER).

19-10-2016

Het is tijd voor vernieuwing in de medezeggenschap. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken, maar voor veel jongeren is de stap naar de ondernemingsraad nog groot. Een ondernemingsraad kan beter inspelen op de problemen op de werkvloer als de hele werkvloer, in alle generaties, vertegenwoordigd is. Nieuwe, laagdrempelige vormen van medezeggenschap kan de participatie van alle medewerkers in de organisatie stimuleren. Vooral digitaal valt er nog een wereld te winnen voor ondernemingsraden.

In het MedezeggenschapsLAB (MZLab) gingen 35 jongeren van verschillende zorginstellingen in gesprek met elkaar over medezeggenschap. In één bootcamp en vijf master¬classes hebben de jongeren het belang van goede medezeggenschap leren inzien en zich verdiept in de actuele vraagstukken die daarin spelen, zoals nieuwe vormen van medezeggenschap, generatieverschillen, flexibiliteit, digitalisering en zelfsturing. De jongeren kwamen op deze thema’s onder andere met deze oplossingen:

  • Organiseer liever korte (thematisch ingestoken) informele over¬leggen dan lange vergaderin-gen.
  • Maak meer gebruik van digitale middelen voor inspraak en communicatie.
  • Creëer een structurele plaats in de OR voor flexkrachten.

De deelnemers zien voor de ondernemingsraad vooral een regierol weggelegd. Met als voor¬naamste taak om de input van directe werknemersparticipatie te bundelen en dit terug te koppelen aan de bestuur¬der. Lees alle adviezen en ideeën van de jongeren in het Zorg visieboekje (pdf).

Het MedezeggenschapsLAB (MZLab) werd georganiseerd door CNV jongeren en FNV jong samen met de arbeidsmarktfondsen A+O VVT en StAG. De arbeidsmarktfondsen hechten belang aan sterke en representatieve medezeggenschap in organisaties, zeker nu er steeds meer teams en organisaties richting zelfsturing gaan. Goede medezeggenschap waarin jongeren zich herkennen kan bovendien bijdragen aan het behoud van jongeren voor de sector.

De meeste jongeren die meededen aan MZLab willen zich vanaf nu graag verder inzetten voor de medezeggenschap in hun organisatie. Ook de organisaties zijn enthousiast en gaan in gesprek met bestuurders, HR managers en OR’en om deze jongeren bij de medezeggenschap betrokken te houden. In 2017 wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd om te peilen in welke mate de jongeren betrokken zijn gebleven bij de medezeggenschap. Jongere en oudere werknemers kunnen veel van elkaar leren en elkaar versterken. Hierdoor ontstaat een waardevolle dynamiek die kansen biedt voor de organisatie: jong + oud = Goud!

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl