StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. App Veilig huisbezoek

App Veilig huisbezoek

12-01-2017

Gaat u op huisbezoek, dan kunnen onvoorspelbare factoren van invloed zijn op uw veiligheid. De app Veilig huisbezoek helpt u om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen.

Als u ambulant werkt, hebt u vaak te maken met de persoonlijke omgeving en naasten van de cliënt. Bovendien staat u er in lastige situaties vaak alleen voor, zonder collega’s in de buurt. Maak dus voordat u op huisbezoek gaat al een inschatting van de risico’s en tref de juiste voorzorgsmaatregelen. De app Veilig huisbezoek helpt u daarbij. Nadat u een vragenlijst hebt ingevuld, krijgt u direct een praktisch advies.

Ga ook altijd na welke ondersteuning uw organisatie biedt en welke maatregelen uw werkgever al heeft genomen.

Meer informatie

De app Veilig Huisbezoek is gebaseerd op de Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH) van FCB.
Bron: Duidelijk over agressie.nl
Lees meer op de site Duidelijk over agressie

Download Veilig Huisbezoek voor iOS
Download Veilig Huisbezoek voor Android

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl