StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Slotbijeenkomst praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

Slotbijeenkomst praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren

11-07-2017

Op welke wijze kunnen organisaties zeggenschap over arbeidstijden en roosteren zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen? Wat hebben medewerkers nodig om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen? En hoe vind je de optimale match tussen de wensen en behoeften van cliënten en de wensen en mogelijkheden van medewerkers? Met deze en andere vraagstukken houdt het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren zich bezig. Op 26 september van 13.00 tot 16.00 uur presenteren de pilotorganisatie Visio, Esdégé-Reigersdaal, PSW en Zuidwester hun bevindingen. U bent van harte welkom.

Hoe zat het ook alweer?

Cao-partijen hebben in de cao GHZ 2016 de afspraak gemaakt om de zeggenschap over arbeidstijden zo laag mogelijk in de organisatie te organiseren. Hierdoor kan de balans tussen werk en privé worden geoptimaliseerd. Ook kan de behoefte om zaken rondom arbeidstijden en roosters centraal te regelen, worden verminderd. Deze afspraak heeft handen en voeten gekregen in het Praktijknetwerk Arbeidstijden en Roosteren dat gestart is in de zomer van 2016. Vorm van dit praktijknetwerk: vier pilotorganisaties onderzoeken hoe de zeggenschap over arbeidstijden zo laag mogelijk in de organisatie kan worden neergelegd, waarbij 26 andere organisaties vanuit een klankbordrol kritisch meedenken.

Het praktijknetwerk is een initiatief van de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) – te weten werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 en werkgeversorganisatie VGN. De StAG heeft vier bijeenkomsten georganiseerd.

Slotbijeenkomst 26 september

De slotbijeenkomst vindt plaats op 26 september (13:00 – 16:00 uur). De bevindingen van de pilotorganisaties Visio, Esdégé-Reigersdaal, PSW en Zuidwester worden gepresenteerd en vervolgens gebundeld in een whitepaper. Geïnteresseerde werknemers en werkgevers zijn van harte welkom op deze slotbijeenkomst en kunnen dus met dit whitepaper kennis voor de eigen praktijk halen. Aanmelden voor de slotbijeenkomst kan tot 21 september 2017 bij m.hietkamp@caop.nl.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl