StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersenquête in!

Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersenquête in!

19-07-2017

Ben jij tevreden met je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? En hoe werk je aan je eigen ontwikkeling? In het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzoeken het ministerie van VWS, werkgevers- en werknemersorganisaties hoe de arbeidsmarkt in zorg & welzijn zich ontwikkelt. Op dit moment is het landelijk werkbelevingsonderzoek in volle gang en jouw antwoorden zijn hierbij heel belangrijk!

Met het onderzoeksprogramma AZW wordt betrouwbare informatie verkregen over de arbeidsmarkt. Door duidelijk te maken waar knelpunten zitten kan ook gewerkt worden aan oplossingen voor zaken als tekort aan personeel, werkdruk en veiligheid. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een enquête onder alle medewerkers in Zorg en Welzijn. Hieruit wordt veel waardevolle informatie gehaald, dat gebruikt wordt om het totaalbeeld van de arbeidsmarkt te vormen.

Al meer dan 5000 medewerkers hebben de enquête ingevuld. Draag jij ook je steentje bij aan het onderzoek? Alleen wanneer veel medewerkers de enquête invullen krijgen we een goed beeld van het werken in de sector. Ga naar www.werknemerszenw.onderzoek.nl en start de vragenlijst nog voor begin augustus!

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl