StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen

Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen

05-09-2018

Het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg is in het afgelopen jaar flink gestegen. Het voortschrijdende jaargemiddelde is opgelopen van 5,64 naar 6,13 procent. In het tweede kwartaal van 2018 lag het verzuimpercentage op 5,82 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vernet Verzuimnetwerk.

Jongeren steeds vaker ziek

Met 8,20% is het ziekteverzuim het hoogst in de leeftijdsklasse van 56 jaar en ouder. Het meest opmerkelijke is echter dat jongeren steeds vaker ziek thuisblijven. In de leeftijdsklasse 25 jaar en jonger is een stijging van 17,6 procent in ziekteverzuim gemeten. Ook in de leeftijdsklasse 36 tot en met 45 en in de salarisklasse onder de € 3.000,- zien we een sterke verzuimstijging.

Toegenomen werkdruk

De stijging van het ziekteverzuim is mogelijk een gevolg van de toegenomen werkdruk die veel medewerkers ervaren als gevolg van een krapper wordende arbeidsmarkt. Dit vraagt om een investering in werkplezier, veiligheid én duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl