StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Nieuws 
  3. Schrapsessies gehandicaptenzorg

Schrapsessies gehandicaptenzorg

06-06-2019

Minder onnodige regels in de gehandicaptenzorg
De eerste schrapsessie Regeldruk in de gehandicaptensector was een feit. Op 22 mei hebben 10 zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg samen gewerkt aan het terugdringen van onnodige regels en meer tijd voor zorg!

Tijdens een schrapsessie gaan teams met elkaar rond de tafel om de regels waar ze het meest tegenaan lopen in kaart te brengen.
‘We zien te vaak dat gezond verstand het verliest van gestold wantrouwen. En dat professionals het verliezen van protocollen. Het is weer tijd om te vertrouwen op jullie!’ Spreekt minister Hugo de Jonge de deelnemers toe in een videoboodschap.
Een impressie van de schapsessie.

Stoppen met…

Legionella- en schoonmaaklijsten worden genoemd die direct afgeschaft kunnen worden. Ook het rapporteren van ‘geen bijzonderheden’ voelt onnodig. ‘Als er geen bijzonderheden zijn, waarom zou je dit dan vastleggen. Hier gaan we meteen mee stoppen en onze andere collega’s aansporen om dat ook te doen.’ Vertelt een van de teamleiders.

Blijven registreren

Toch blijkt het echt stoppen met bepaalde handelingen niet altijd makkelijk. Op de vraag: ‘Is het wettelijk verplicht dat de cliënt of de vertegenwoordiger het ondersteuningsplan (bij wijziging) ondertekent?’, is iedereen het eens: dat is niet meer verplicht. Maar veel medewerkers geven aan dat dit nog wel gebeurt. Het is een uitdaging om de hele organisatie mee te krijgen in het afschaffen van bepaalde registraties. Soms verschillen de regels per locatie of zelfs per team.

Het bestuur van een organisatie kan een belangrijke rol vervullen in de aanpak van de regeldruk. Sofie Wouters van VWS doet daarom een oproep aan bestuurders: ‘Inspireer en geef vertrouwen aan je medewerkers dat ze aan slag moeten en mogen, en dat ze zelf wat kunnen doen. Sta open voor de suggesties die zij aandragen om bepaalde regels binnen de organisatie anders te organiseren.’

En nu verder: snapsessies

De deelnemers van de schrapsessie gaan naar huis met een concreet actieplan. Tijdens de snapsessie in oktober, het vervolg op deze schrapsessie, komen zij weer bij elkaar om ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen en te leren van elkaars aanpak. Daarnaast kunnen deelnemers in gesprek met bijvoorbeeld de inspectie, NZa of VWS over registratielasten. De opbrengsten van de schrapsessies worden ook besproken met deze partijen om te kijken hoe regels op landelijk niveau aangepakt kunnen worden. Martijn Koot van de VGN benadrukt dat we in samenwerking met zorg- en beroepsorganisaties en de overheid verder komen. ‘We hebben immers hetzelfde belang: meer tijd voor zorg en waar mogelijk simpeler registreren!’

Aanmelden schrap- en snapsessie

Wilt u ook meer tijd voor de cliënt en de regeldruk aanpakken? Meld u dan met uw team aan voor een van de schrapsessies. We organiseren er 6 door heel Nederland. Bekijk hier het overzicht met data en locaties.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door BPSW, NIP, NVAVG, NVO, NVvP, StAG, VGN en V&VN in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies zijn onderdeel van het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl