StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. ESF 
  3. Kosten StAG

Kosten StAG

De StAG brengt de kosten die (intern of extern) worden gemaakt in verband met het doorleiden van een subsidie-aanvraag bij de instelling in rekening. Dit zijn kosten vanaf het ontvangen en indienen van een aanvraag tot en met het indienen van de einddeclaratie na afloop van het project. Een deel van deze kosten is ESF-subsidiabel: de kosten gemaakt vanaf het moment dat een aanvraag bij het Agentschap SZW is ingediend en door het Agentschap SZW als volledig wordt aangemerkt tot maximaal drie maanden na afloop van het project. Kosten van de StAG gemaakt voorafgaande aan indiening zijn niet ESF-subsidabel en komen dus voor 100% voor rekening van de instelling. 
De StAG rekent de in dit kader gemaakte kosten door op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Op basis van door de StAG ingeschatte werkzaamheden moet worden rekening gehouden met de volgende kosten StAG:

  1. Kosten voor de voorbereiding/indienen van de aanvraag. Deze kosten voor bureau StAG en de - zo nodig - door de StAG in te schakelen adviseur kunnen niet in de ESF-begroting worden opgenomen omdat voorbereidingskosten niet subsidiabel zijn. Deze kosten bedragen circa €  3.000, - inclusief BTW.
  2. Kosten tijdens en na afloop project: € 7.516, - inclusief BTW
    Deze  subsidiabele kosten moeten volgens de onderstaande interne en externe tarieven en volgens juiste verhouding d.w.z. periode uitvoering en periode na afloop project worden opgenomen.

Advies om in de begrotingsbijlage bij het tabblad indirecte kosten van aanvraag te kiezen voor de volgende opstelling en cijfers:

Kosten tijdens project: uren prijs totaal
Bureau StAG interne kosten (gem.) 40 110 € 4.400, -
Bureau StAG externe adviseur 8 126 € 1.008, -
Totaal      € 5.408, -
       
Kosten na afloop project      
Bureau StAG interne kosten (gem.) 10 110 € 1.100, -
Bureau StAG externe adviseur 8 126 € 1.008, -
Totaal     € 2.108, -

Kosten voor het aanvragen van erkenning van opleidingen bij het Agentschap SZW

Bij de uitvoering van het project moet u - indien van toepassing - kosten maken in verband met het verkrijgen erkenning van opleidingen bij het Agentschap SZW. Advies is om kosten voor het voorbereiden en indienen van aanvragen om erkenning op te nemen onder kosten uitvoerder onder "overig". U kunt daarbij denken aan een bedrag van € 40, - per opleiding waarvoor een erkenning vereist is.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl