StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. ESF 
  3. Stappen ESF-aanvraag

Stappen ESF-aanvraag

Als de aanvraag gereed is

Om een snelle verwerking mogelijk te maken moeten subsidie-aanvragen plus bijlagen dus zowel digitaal als op papier worden toegezonden aan de StAG.

De StAG streeft naar kwalitatief goede aanvragen die kansrijk zijn voor ESF-subsidie
Aanvragen ingediend bij de StAG zullen waar nodig op een zeer korte termijn worden voorzien van een advies door onze subsidie-adviseur Berenschot. Dit kan ertoe leiden dat geadviseerd wordt om de aanvraag op onderdelen aan te passen zodat een complete en kwalitatief goede aanvraag resulteert. Doel is ook vragen van het Agentschap SZW te voorkomen.

Als de aanvraag is ingediend bij het Agentschap SZW

Zodra de aanvraag is ingediend, volgt ofwel een melding van het Agentschap SZW dat de aanvraag als compleet wordt beschouwd, dan wel dat nadere informatie moet worden geleverd om de aanvraag compleet te maken.

Als het Agentschap SZW de aanvraag als volledig heeft beschouwd

Als het Agentschap alle ingediende aanvragen als volledig heeft beschouwd, start de beoordelingsprocedure bij het Agentschap SZW. Dat kan gepaard gaan met vragen van de kant van het AGSZW aan de StAG over een specifieke aanvraag. De StAG zal in overleg met de uitvoerende instelling op de vragen reageren.

De subsidiebeschikking

Op een subsidieaanvraag wordt uiterlijk dertien weken na afloop van het aanvraagtijdvak door het Agentschap SZW beslist. Zodra het Agentschap SZW aan de StAG een subsidiebeschikking heeft gezonden, wordt de uitvoerende instelling daarvan direct op de hoogte gesteld.

 

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl