StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

 1. Home 
 2. Projecten 
 3. Professionaliteit
 4.  
 5. Project De Competentiebox

Project De Competentiebox

De laatste jaren zijn er verschillende verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die met een bijzondere doelgroep werken. De VGN ontvangt regelmatig signalen dat er in het veld ook behoefte is aan:

 • een competentieprofiel voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen
 • een verbreding van het huidige competentieprofiel 0 - 6 jaar naar 0-18 jaar

De StAG zal de vraag naar deze profielen verder verkennen en de nieuwe profielen -indien gewenst- gaan ontwikkelen.

Competentieprofielen

In 2007 is gestart met het ontwikkelen van competentieprofielen voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die met een bijzondere doelgroep werken. Deze verdiepende profielen zijn een aanvulling op de reeds bestaande beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo) waarbij alleen de aanvullende competenties in deze profielen staan beschreven. De belangrijkste functie van deze competentieprofielen is het bieden van een standaard om nieuwe opleidingen te ontwikkelen of bestaande opleidingen te toetsen. Daarnaast kunnen de profielen worden gebruikt als een instrument in het HR-beleid van organisaties in de gehandicaptenzorg.

Doelgroepen

Er zijn op dit moment profielen ontwikkeld voor de volgende zeven doelgroepen:

 1. cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 2. cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
 3. cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen ((SG)LVG)
 4. cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS)
 5. cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG)
 6. kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar)
 7. ouder wordende cliënten (ouderen)
 8. kinderen en jongeren met een beperking (Jeugd en gezin)

Deze profielen zijn verzameld in de Competentiebox. U vindt hier ook de beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo).

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl