StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Werkdruk
  3.  
  4. Zo zorgt u voor inbedding van de aanpak in de organisatie

Zo zorgt u voor inbedding van de aanpak in de organisatie

Voor een optimale uitrol van de aanpak in uw organisatie is een projectmanagementstructuur aanbevolen die bestaat uit 3 fasen. Eerst is er een goede voorbereiding nodig (circa 4 weken). Daarna volgt de realisatiefase (circa 24 weken), waarin het team leert werken volgens de nieuwe aanpak. Na de realisatie is het belangrijk om de aanpak te borgen.

Voorbereiding

Om de aanpak te laten slagen, is voldoende draagvlak nodig in alle managementlagen van de organisatie (bestuur, directie, middenmanagement, direct leidinggevenden). Zorg ervoor dat het management zichtbaar onderkent dat een georganiseerde dialoog over gezond en veilig werken nuttig en noodzakelijk is. Ook is het belangrijk dat het management achter de aanpak staat. Eén bestuurder wordt het gezicht ervan.

Daarnaast gaat het in deze fase om een goede organisatie van de aanpak, zodat het project straks soepel van start kan. Er wordt een projectteam samengesteld. Dat maakt een draaiboek en plant afspraken in voor de realisatie. De voorbereidingsfase wordt afgesloten met een kick-offbijeenkomst waarin alle betrokkenen geïnformeerd worden over de aanpak. Na de bijeenkomst weten de deelnemen­de teams wat er van hen verwacht wordt en wat de aanpak hen kan opleveren.

Realisatie

Na een goede voorbereiding kan het project van start. De deelnemende teams gaan aan de slag met de 3 stappen van InDialoog. De totale aanpak bestaat uit 3 ronden waarin het team de 3 stappen her­haalt. Iedere ronde bestaat uit een teampeiling en coachingsessie voor teamleiders (stap 1), een teamdialoog (stap 2) en een gesprek met de bestuurder (stap 3). Zo komt er een gestructureerde dialoog op gang die overgaat in een continue dialoog.

Borging

Om de dialoog op gang te houden en onderdeel te maken van het werk, is borging belangrijk. Deze fase begint met een evaluatie door deelnemers en betrokkenen. Zo wordt duidelijk hoe de aanpak geborgd kan worden binnen de deelnemende teams. Ook bepaalt het projectteam in overleg met het management hoe de aanpak uitgerold kan worden in de rest van de organisatie.
Als de methode eenmaal geborgd is in de organisatie, houdt het projectteam op te bestaan. De aanpak is dan geen project meer, maar de gewone manier van werken.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl