StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. Werkdruk
  3.  
  4. In 3 stappen naar oplossingen voor werkdruk

In 3 stappen naar oplossingen voor werkdruk

In de aanpak Van werkdruk naar werkplezier maken we gebruik van de methode InDialoog van Stichting IZZ. Deze methode helpt om knelpunten in het werk bespreekbaar te maken en op te lossen. In drie stappen ontstaat een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen werkvloer en management. Dat heeft positieve effecten voor medewerkers en uiteindelijk ook voor cliƫnten.

Stap 1: Teampeiling en teamcoaching


Wat belemmert het werkplezier en hoe gaat u hierover in gesprek met elkaar? Teamleden bereiden zich voor op de dialoog door een korte peiling. Teamleiders krijgen teamcoachingsessies om hun rol als discussieleider te versterken.

Stap 2: Teamdialoog


Het team bespreekt samen met de teamleider de uitkomsten van de peiling in een oplossingsgerichte dialoog. Samen formuleren ze acties om het werkplezier te vergroten.

Stap 3: Bestuurder op de werkvloer


In een open gesprek bespreekt het team met een bestuurder of directielid de uitkomst van de teamdialoog en welke acties er nodig zijn. De bestuurder neemt ondersteunende besluiten en maakt daarbij gebruik van de expertise van het team.

Het team doorloopt deze 3 stappen in totaal 3 keer voor verschillende thema’s. Bij elke stap en bij elke ronde krijgen de deelnemers professionele begeleiding om het gesprek op een goede manier te laten verlopen. Na korte tijd beheersen zij zelf de gesprekstechnieken. Zo is de basis gelegd voor een blijvende dialoog over gezond werken.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl